Vybrané bakalářské práce

2009

Vlek pro přepravu sportovních plachetnic -

Vlek pro přepravu sportovních plachetnic

Václav Synáč

Bakalářská práce se zabývá vytvořením funkčního modelu vleku za osobní automobil, pro převoz dvou sportovních plachetnic. Hlavním cílem práce bylo vytvoření modelu vozíku a provedení statických pevnostních analýz pro různé varianty zatížení konstrukce.

Více...
 
Modifikace mobilní protipovodňové ochrany -

Modifikace mobilní protipovodňové ochrany

Zuzana Lašová

Téma bakalárské práce – modifikace protipovodnové bariéry – bylo zadáno firmou SDP– Kovo Plzen. Predmetem bakalárské práce je výpoctová kontrola stávající, již vyrábené protipovodnové varianty bariéry, a dále vlastní variantní návrhy odlehceného modulu steny pro nižší vnejší zatížení za úcelem zejména snížení nákladu na výrobu. Podle prání zadávající firmy byl vypracován designový návrh a provedena výpoctová kontrola konstrukce s cílem nalezení nejlepšího konstrukcního rešení problému.

Více...
 
 

2008

Výpočtový model trupu sportovní plachetnice -

Výpočtový model trupu sportovní plachetnice

Tomáš Mandys

Bakalářská práce se zabývá analýzou materiálů používaných při výrobě trupů sportovních plachetnic. Hlavním cílem práce bylo vytvořit MKP model trupu třídové sportovní plachetnice a provést a tuhostní analýzu pro jednotlivé materiálové varianty ze dřeva, voděodolné překližky a kompozitu.

Více...