Proč studovat obor Výpočty a design?

Možná se ptáte proč studovat právě na katedře mechaniky. Zkuste si odpovědět na následující otázky.

  • Chtěli byste umět navrhovat konstrukce z moderních materiálů, např. kompozitů?
  • Chcete umět navrhnout trup sportovní plachetnice z moderních materiálů?
  • Chcete se podílet např. na vývoji řízeného jednostopého vozidla?
  • Chtěli byste vědět, proč se konstrukce letadel vyrábí z moderních kompozitních materiálů?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, neváhejte a jděte studovat naše bakalářské studijní obory garantované katedrou mechaniky na FAV.

V rámci studia našeho bakalářského studijního oboru „Výpočty a desing“ získáte nejen znalosti ve fyzice, matematice a mechanice, ale i konstruování a designu. Navíc se naučíte těchto znalostí účelně využívat pro modelování reálných mechanických systémů z průmyslové praxe. V rámci studia se můžete mimo jiné naučit:

  • navrhovat komponenty automobilů a jiných dopravních prostředků,
  • řešit pohyb kolejových vozidel,
  • řešit aerodynamiku obtékaných těles,
  • analyzovat mechanické vlastnosti kompozitních materiálů.