Technické zařízení bud ZDR - KME/ZDR

Garant

  • Ing. Václav Petráš

Přednášející

  • Ing. Hana Staňková

Cvičící

  • Ing. Hana Staňková

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Studenti se seznámení se základními zásadami projektování, návrhem a provozem jednotlivých druhů technických zařízení ve stavebních objektech.

Harmonogram

1. Veřejné sítě-kanalizace, vodovod, plynovod
2. Vnitřní kanalizace, materiály
3. Vnitřní kanalizace, zásady vedení
4. Navrhování a zakreslování vnitřní kanalizace
5. Řešení přípojky kanalizace
6. Vnitřní vodovod, materiály
7. Navrhování vnitřního vodovodu, zásady vedení vnitřního vodovodu
8. Navrhování vnitřního vodovodu vč.požárního, zakreslování vnitřního vodovodu
9. Řešení přípojky vodovodu
10. Vnitřní plynovod, materiály
11. Vnitřní plynovod, zásady vedení rozvodů, spotřebiče
12. Navrhování vnitřního plynovodu, zakreslování vnitřního plynovodu
13. Řešení přípojky plynovodu

 

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v problémech technických zařízení stavebních objektů,
- aplikuje zásady pro navrhování jednotlivých technických zařízení v objektech,
- umí řešit problémy stavební praxe v této oblasti.

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Doporučená literatura