Stavitelství S1 - Systémy staveb - KME/STS1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Přednáška UP 101, LS Úterý 4-6 (10:15-12:50)
  • Jan Pašek Cvičení UU 204, LS Úterý 7-8 (13:00-14:40)
  • Jan Pašek Cvičení UU 204, LS Úterý 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se základní koncepcí návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb, s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky, jejich styky i na konstrukční systém jako celek, s respektováním vnějších účinků působících na nosný systém a jeho vlastností.

Přehled látky

1. týden
Funkce a typy staveb; stavební legislativa; technická dokumentace; zásady návrhu a realizace staveb; požadavky a vlastnosti staveb; díly staveb.

2. týden
Historie, současnost a tendence stavitelství; materiálová, technologická a konstrukční báze staveb; konstrukční systémy - druhy, funkce, vlastnosti.

3. týden
Materiály a technologie svislých nosných konstrukcí - požadavky, vlastnosti.

4. týden
Prvky svislých nosných konstrukcí - stěny, sloupy a základy, funkce, požadavky, vlastnosti, vnější vlivy.

5. týden
Konstrukční uspořádání a statické působení vodorovných nosných konstrukcí, funkce, materiály, požadavky, vlastnosti.

6. týden
Materiály a technologie stropních konstrukcí I. - beton, železobeton, beton kombinovaný s dalšími materiály.

7. týden
Materiály a technologie stropních konstrukcí II. - ocel, ocelobeton.

8. týden
Materiály a technologie stropních konstrukcí III. - dřevo a materiály na bázi dřeva.

9. týden
Materiály a technologie stropních konstrukcí IV. - klenby a skořepiny.

10. týden
Nosné konstrukce zastřešení I. - terminologie; krovy - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prvky a spoje, prostorová tuhost.

11. týden
Nosné konstrukce zastřešení II. - vazníkové a tažené konstrukce - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prostorová tuhost.

12. týden
Konstrukční systémy staveb - zatížení silová a nesilová, statické chování systémů převážně tlačených, tažených a ohýbaných.

13. týden
Konstrukční systémy staveb - komplexní konstrukční a statická charakteristika; interakce primárně nosných a nenosných konstrukcí a prvků.

Získané způsobilosti

Student:
- je schopen provést koncepční návrh nosného systému budovy
- je schopen analyzovat vnější účinky působící na nosný systém
- je schopen provést materiálový a technologický návrh svislé nosné konstrukce budovy
- je schopen provést materiálový a technologický návrh vodorovné nosné konstrukce budovy

Doporučená literatura