Stavitelství 7 - Montované konstrukce - KME/STS7

Garant

Přednášející

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Cvičící

  • Ing. Jan Kubát

Rozvrhové akce

  • Jan Kubát Cvičení UC 410, LS Pondělí 5-6 (11:10-12:50)
  • Luděk Vejvara Přednáška UC 410, LS Čtvrtek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se zásadami pro návrh a provádění a užívání prefabrikovaných stavebních konstrukcí ze železobetonu a dalších materiálů. Představit současné i minulé montované konstrukční systémy panelových a skeletových objektů.

Přehled látky

1. týden
Charakteristika montovaného objektu, dílce, styky, vlastnosti a požadavky. Význam prefabrikace ve stavebnictví.

2. týden
Zásady návrhu a provádění objektů panelové výstavby. Vývoj statického schématu a zatížení budovy, prostorová tuhost a stabilita konstrukce.

3. týden
Prefabrikované železobetonové deskostěnové stavební konstrukce I. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

4. týden
Prefabrikované železobetonové deskostěnové stavební konstrukce II. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

5. týden
Prefabrikované stavební konstrukce z železobetonových prostorových jednotek - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

6. týden
Stavební soustavy panelových objektů v ČR I. - historie, vlastnosti, současný technický stav.

7. týden
Stavební soustavy panelových objektů v ČR II. - historie, vlastnosti, současný technický stav.

8. týden
Prefabrikované železobetonové skeletové stavební konstrukce I. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

9. týden
Prefabrikované železobetonové skeletové stavební konstrukce II. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

10. týden
Prefabrikované železobetonové a kombinované velkorozponové stavební systémy - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

11. týden
Prefamonolitické stavební konstrukce - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

12. týden
Technologie výroby železobetonových prefabrikovaných prvků - tvary, vyztužení, povrchy, materiály, vlastnosti, požadavky.

13. týden
Konstrukční systémy montovaných dřevostaveb - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost. Ostatní materiálové báze prefabrikace ? ocel, plasty.

Získané způsobilosti

Student:
- vnímá specifické vlastnosti prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb,
- je schopen provést návrh prefabrikovaného systému budovy,
- je schopen analyzovat problémy historické panelové výstavby v ČR.

Doporučená literatura