Stavitelství 3A - KME/STA3

Garant

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Předmět zahrnuje nenosné konstrukce a užití konstrukcí pozemních staveb ve vybraných
objektech.

Harmonogram

1. Hlubinné základy
principy hlubinného založení, vháněné a vrtané piloty, mikropiloty,

2. Soudobé založení objektů
prahy nad piloty, rošty, desky a patky, metody speciálního zakládání

3. Spodní stavba objektů a suterény
monolitické suterény, podzemní stěny, izolace proti vlhkosti a vodě

4. Zděné cihelné systémy a systémy z lehkých betonů
zdící systémy, cihelné bloky, vazby a překlady, sendvičové zdivo
porobetonové bloky, betonové bloky s izolací, keramizitbeton

5. Deskové monolitické a montované stropní konstrukce
skládané stropy s dobetonávkou, keramické stropy, betonové stropy

6. Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce
oceloplechové stropní desky, spřažené ocelobetonové desky, ocelové nosníky

7. Skládané betonové a monolitické stropy
železobetonové a předjaté panely, monolitické desky, bezprůvlakové desky
hřibové stropy pro velká rozpětí a zatížení

8. Betonové stavby
typické stěnové a skeletové systémy, železobetonové a montované skelety, atypické
skelety, použití obvodového zděného a lehkého montovaného pláště
prefabrikované konstrukce a jejich aplikace na stěnový a skeletový systém

9. Výškové objekty
skelety, ztužující jádra, užití lehkého obvodového pláště

10. Ocelové skelety
systém ocelové stavby, kotvení sloupů, ztužení konstrukce
ocelobeton, plechobetonové desky, jádra, výškové objekty

11. Zastřešení vazníky a halové objekty
zastřešení dřevěnými, ocelovými a železobetonovými vazníky, vaznice, střešní
pláště, sloupy, haly

12. Dřevostavby
masivní, skeletové, deskové a roštové soustavy, ztužení, skladby, přístřešky,
hotové dřevěné prostorové prvky a konstrukce

13. Prostorové konstrukce
dřevěné, betonové a kovové řešení hotových částí stavby

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v nosných a nenosných konstrukcích pozemních staveb
- definuje rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi
- umí řešit použití nosných a nenosných konstrukcí v návrhu stavby
- volí vhodné konstrukce pro daný typ stavby
- řeší stavebně fyzikální vlastnosti konstrukcí
- aplikuje znalosti stavební fyziky a statiky staveb
- umí navrhnout skladbu konstrukcí a jejich vazbu na ostatní konstrukce stavby

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni

Zkouška

Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétních úloh

Poznámky:
 

Doporučená literatura

Ke stažení