Stavební praxe 4 týdny - KME/PR

Garant

Cvičící

  • Ing. Miloslav Mašek CSc.

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Stavební praxi v délce 4 týdnů musí absolvovat studenti oboru bakalář v 1. až 3. ročníku studia.

Přehled látky

Stavební praxi v délce 4 týdnů musí absolvovat studenti oboru bakalář v 1. až 3. ročníku studia.

Praxe musí probíhat u některé organizace působící v oboru stavebnictví a to:
- u realizátora staveb
- u architektonické nebo projekční kanceláře
- u developerské, investorské či inženýrské organizace působící v přípravě nebo realizaci staveb
- v organizaci výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v organizaci práce na stavbě,
- umí řešit základní problémy při výstavbě a pracovat s lidmi.

Doporučená literatura