Statika 2 - KME/ST2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- se silovou metodou pro řešení prutových konstrukcí,
- s deformačními metodami pro řešení prutových konstrukcí,
- s teorií 2. řádu u prutových soustav,
-s teorií namáhání pravoúhlých tenkých desek a přibližným řešením deskových rámů.


Harmonogram

Týden Přednáška
1. Přetvoření prostorových staticky určitých prutových konstrukcí: Přetvoření prostorových plnostěnných nosníků, přetvoření prostorových kloubových prutových soustav.
2. Rovinné rámy: rozdělení rámů. Uzavřené rámy, patrové rámy, silová metoda, vliv změny teploty.
3. Řešení rovinných prostorových konstrukcí deformační metodou: výpočtový model, podstata deformační metody, obecná deformační metoda, zjednodušená deformační metoda, styčníková a patrová rovnice, základní tvary patrových rovnic.
4. Postup řešení rovinného rámu zjednodušenou deformační metodou. Symetrické rámové konstrukce. Vliv změny teploty (rovnoměrná, nerovnoměrná změna).
5. Vliv daných přemístění podpor, vliv pružně poddajných připojení prutů.
6. Deformační metoda pro prostorové prutové konstrukce.
7. Rošty a příčně zatížené rovinné rámy: příčně zatížené prutové soustavy, výpočtový model a stupeň sil na přímém prutu, maticový zápis, oboustranně upnutý prut proměnného průřezu, vliv pružně poddajných spojů, sestavení styčníkových rovnic. Využití symetrie konstrukce.
8. Prostorové rámy: výpočtový model, stupeň přetvární neurčitosti, koncové síly a momenty, styčníková rovnice.
9. Maticová forma deformační metody.
10. Přibližné metody a využití počítačů.
11. Teorie 2. řádu - nelineární úlohy stavební mechaniky.
12. Deskové rámy: přibližná řešení deskových rámů konstrukce spojité ve dvou směrech, desko - stěnové konstrukce.
13. Deskové a hřibové stropy, deska podepřená řadami sloupů.

Získané způsobilosti

Student
- aplikuje deformační metody řešení na konkrétních typech rámových konstrukcí,
- vyšetřuje a analyzuje účinky působící v jednotlivých částech rámových konstrukcí,
- navrhuje rámové konstrukce s využitím počítačů,
- analyzuje vlastnosti nelineárních úloh stavební mechaniky.

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Prokázání znalostí prostřednictvím souhrnné písemné práce a ústní rozpravy.

Poznámky:

Přiřazená čísla zadaní semestrálních prací:

 

Doporučená literatura

Ke stažení