Spolehlivost staveb a staveb. konstrukcí - KME/SBS2

Garant

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Cvičící

  • Ing. Petr Kesl

Rozvrhové akce

  • Petr Brož Přednáška UC 422, LS Pondělí 6-7 (12:05-13:45)
  • Petr Kesl Cvičení UC 422, LS Pondělí 8-10 (13:55-16:30)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student se seznámí s podstatou pravděpodobnostní metody posuzování spolehlivosti SBRA a její aplikace na typických příkladech konstrukcí

Přehled látky

1. týden Monte Carlo Simulace
2. týden Podstata pravděpodobnostní metody SBRA
3. týden Vyjádření zatížení a kombinací odezvy
4. týden Odolnost prvků a dílců v metodě SBRA
5. týden Určení pravděpodobnosti poruchy (bezpečnost)
6. týden Akumulace poškození do vzniku poruchy
7. týden Podmínky použitelnosti
8. týden Posudek bezpečnosti (problémy teorie 2.řádu)
9. týden Příklady posudků konstrukcí ocelových, betonových,dřevěných a zděných
10. týden Příklady posudků konstrukcí ocelových, betonových,dřevěných a zděných
11. týden Metoda SBRA ?aplikace při zakládání staveb
12. týden Vybrané příklady
13. týden Porovnání metod SBRA a EUROCODE

Získané způsobilosti

Student:
- aplikuje pravděpodobnostní metodu SBRA
- se orientuje v problémech akumulace poškození do vzniku poruchy