Pružnost a pevnost S2 - KME/PPS2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty s řešením složitějších úloh teorie pružnosti, s energetickou Ritzovou metodou a jejími aplikacemi a únavou materiálu.

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Přetvárná deformační práce pružných těles, I. a II. Castiglianova věta.
2. Eulerova teorie vzpěru: Základní případy vzpěru, analýza Eulerovy teorie, vzpěr v nepružné oblasti, vzpěrná únosnost.
3. Kombinace ohyb vzpěr.
4. Membránová analogie krutu, volné kroucení tenkostěnných otevřených průřezů.
5. Volné kroucení uzavřených tenkostěnných prutů, Stokesnova věta.
6. - 7. Stísněné kroucení tenkostěnných otevřených průřezů.
8. - 9. Napjatost a deformace desek. Kruhové symetricky zatížené desky, napětí a průhyb.
10. - 12. Přibližná energetická metoda: aplikace na vzpěr, desky, příčnou stabilitu nosníků a stěn.
13. Únava materiálů a konstrukcí.

Získané způsobilosti

Student:
- se orientuje ve složitějších problémech teorie pružnosti a pevnosti,
- umí řešit napjatost a deformační stavy desek, stěn, klopení nosníků,
- umí posoudit konstrukci z hlediska lineární mechaniky lomu a únavy materiálu,
- aplikuje metodu virtuálních prací a přibližnou přímou Ritzovu variační metodu při řešení úloh stavební praxe.

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Doporučená literatura

Ke stažení