Projektování staveb - KME/PRO

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty s procesem projektování.

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Principy a zásady navrhování staveb- základní činitelé ovlivňující stavební dílo.
2. Závislost prostorů na fyziologii uživatele-člověk jako měřítko, dispozice a prostor.
3. Předpisy o projektování.
4. Metodika projektování.
5. Metody projektování.
6. Základ návrhu.
7. Rozměrová koordinace.
8. Modulace.
9. Koncept.
10. Projednání konceptu a základní požadavky profesních odborníků.
11. Spolupráce se statikem.
12. Spolupráce s profesními odborníky / TZB,pož.bezpečnost,realizace/
13. Výsledná koordinace,vytýkání nesouladů.

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje ve vstupním projektech, v jeho projednávání,
- umí prezentovat konstrukci,
- umí uspořádat projektové náležitosti,
- aplikuje grafický průkaz stavby.

Podmínky zápočtu

semestrální práce

Zkouška

zápočet

Doporučená literatura