Projekt S2 - KME/PRJS2

Garant

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Seminář EU 108, LS Pondělí 11-14 (16:40-20:10)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student je schopen prezentovat výsledky své samostatné práce, obhájit svůj projekt ve vztahu k zadání a vysvětlit využitelnost výsledků projektu v praxi.

Doporučená literatura