Projekt S - KME/PRJS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Harmonogram

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

 

Získané způsobilosti

Student
- umí řešit problémy stavební praxe,
- aplikuje získané znalosti při návrhu objektu a statickém posouzení.

Podmínky zápočtu

Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.

Zkouška

Prezentace a obhajoba dosažených výsledků.