Projekt 3 - KME/PRJ3

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v mechanice hmotného bodu a tuhého tělesa,
- umí programovat základní úlohy mechaniky v prostředí MATLAB.

Doporučená literatura