Projekt 2 - KME/SPR

Garant

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- umí řešit problémy stavební praxe,
- aplikuje získané znalosti při návrhu objektu a statickém posouzení.