Metoda konečných prvků - KME/MKP

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

 • Jiří Křen Přednáška UC 410, ZS Středa 3-4 (09:20-11:00)
 • Jiří Křen Cvičení UC 410, ZS Středa 5-5 (11:10-11:55)

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky diskretizace mechanických soustav a kontinuí, metody konečných prvků a využití přibližných numerických metod pro řešení úloh technické praxe. Naučit studenty modelovat a řešit problémy technické praxe pomocí konečných prvků.

Harmonogram

 1. Úvod do problematiky MKP. Řešení problémů modelováním. Základní členění problémů mechaniky diskrétních a kontinuálních systémů.
 2. Přehled přibližných numerických metod technické praxe, jednoduché příklady.
 3. Základy matematické formulace problémů mechaniky kontinua.
 4. Základní řídící rovnice vybraných problému mechaniky kontinua, pohybové rovnice a podmínky rovnováhy.
 5. Diskretizace problémů, aproximační funkce, globální a lokální souřadnice, lokalizační matice.
 6. Jednodimensionální MKP modely diskrétních a spojitých mechanických soustav.
 7. Diskretizace a modelování nosníků konečnými prvky (pohybové rovnice).
 8. Lokální a globální souřadnice, transformační vztahy mezi pootočenými konečnými prvky.
 9. Základní typy konečných prvků, jejich popis a podmínky rovnováhy.
 10. Izoparametrické prvky, numerická integrace.
 11. Diskretizace jednoduchých konstrukcí MKP.
 12. Modelování jednoduchých úloh mechaniky kontinua (elastostatika).
 13. Modelování jednoduchých úloh termo a hydromechaniky.

Získané způsobilosti

Student
-identifikuje základní typy konečných prvků,
-rozlišuje metody modelování diskrétních a spojitých mechanických systémů,
-umí sestavit pohybové rovnice diskrétních a spojitých mechanických systémů,
-volí vhodnou numerickou metodu pro řešení daného problému,
-modeluje základní úlohy mechaniky kontinua metodou konečných prvků,
-aplikuje teoretické poznatky MKP na řešení úloh technické praxe (pruty, nosníky, konstrukce).
-umí algoritmizovat, zprogramovat a numericky řešit vybrané úlohy mechanky kontinua.

Doporučená literatura