Mechanika nenewtonských kapalin - KME/MNK

Garant

Rozvrhové akce

 • Přednáška UC 410, LS Pondělí 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky
- modelování newtonských kapalin
- modelování nelineárního kontinua
- modelování nenewtonských kapalin
- experimentálního měření newtonských a nenewtonských kapalin

Získané vědomosti student aplikuje při modelování proudění kapalin.

Harmonogram

 1. Proudění Newtonovy kapaliny.
 2. Nenewtonské kapaliny, základní charakteristiky, rozdělení.
 3. Maxwellův model nenewtonské kapaliny.
 4. Relativní deformační tenzory.
 5. Jednoduchá kapalina a konstitutivní vztahy.
 6. Funkce smykového a normálového napětí, izotropní funkce.
 7. Objektivní tenzory, rychlostní tvar konstitutivních vztahů.
 8. Viskometrické proudění jednoduché kapaliny.
 9. Couettovo proudění kapaliny.
 10. Modelování nenewtonských kapalin.
 11. Experimentální měření newtonských kapalin.
 12. Měření viskozity nenewtonských kapalin.
 13. Experimentální měření nenewtonských kapalin.

Získané způsobilosti

Student
- analyzuje charakteristiky newtonských a nenewtonských kapalin,
- analyzuje konstitutivní vztahy kapalin,
- aplikuje teoretické poznatky na modelování nelineárních problémů kontinua,
- je schopen realizovat základní experimenty na kapalinách (rychlostní profil, viskozita atd.)
- je schopen vytvořit matematický a počítačový model vybraných problémů proudění kapalin.

Doporučená literatura