Management staveb - KME/MEN

Garant

 • Ing. Petr Kesl

Přednášející

 • Ing. František Boháč
 • Ing. Petr Kesl
 • Ing. Miloslav Mašek CSc.

Cvičící

 • Ing. František Boháč

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Určeno studentům navazujícího magisterského studijního programu Stavitelství FAV

Student se obeznámí :
- s problematikou v oblasti teorie a praxe řízení stavebního podniku a investorských činnost
- s problematikou kontroly kvality , bezpečnosti práce ochrany životního prostředí, práva i psychologie řízení lidí
- se zásadami přípravy a realizace developerských projektů, činností projektových manažérů a řídících pracovníků všech stupňů na stavbách

Harmonogram

 1. Pojem management a jeho základní funkce.
 2. Management ve výstavbě a oblasti jeho činnosti.
 3. Management ve výstavbě a oblasti jeho činnosti (fin. management jakosti, apod.)
 4. Management výstavbového projektu.
 5. Developerské projekty a jejich řízení.
 6. Ekonomika a management.
 7. Informační systémy stavebních firem.
 8. Legislativa pro stavební činnost.
 9. Dodavatelské systémy, obchodní vztahy.
 10. Veřejné soutěže a nabídková řízení.
 11. Facility management.
 12. Management bezpečnosti práce v podniku a na stavbách.
 13. Stavební činnost a ochrana životního prostředí.

Získané způsobilosti

Student se orientuje:
- v problémech řízení staveb na všech stupních řízení
- v oblasti developerských projektů, a v projektovém managementu, finančního managementu
- v subdodavatelském systému a obchodních vztazích

Doporučená literatura