CAD systémy ve stavitelství 2 - KME/CVP2

Garant

 • Ing. Michal Novák

Cvičící

 • Ing. Michal Novák

Rozvrhové akce

 • Michal Novák Cvičení UC 409, LS Pondělí 9-10 (14:50-16:30)
 • Michal Novák Cvičení UC 409, LS Pondělí 11-12 (16:40-18:20)

Cíle předmětu

Obsahem předmětu je seznámit studenty s možnostmi projektování pomocí moderních 3D CAD systémů tvořených specielně pro stavební konstrukce. Student během semestru získá přehled o hlavních rozdílech v projektování pomocí systémů využívajících čar a systémů využívajících bloků. Student bude schopen tvořit vlastní styly pro obvyklé konstrukční prvky. Po absolvování bude student schopen vytvořit 3D projekt jednoduché stavební konstrukce včetně odpovídajících výstupů (půdorysů, pohledů, řezů).

Harmonogram

 1. Úvod do CAD technologií ? připomenutí nástrojů a postupů v běžných projekčních programech, přechod na stavařské nástavby. 
 2. Pracovní prostor, odlišnosti a změny zadávání, výšky, roviny řezu.
 3. Svislé prvky (stěny, sloupy, průvlaky), zadávání materiálů, definice stylů.
 4. Otvory a výplně otvorů (okna, dveře), detaily ukončení otvorů.
 5. Vodorovné nosné prvky ? desky, otvory v deskách. Střechy a střešní desky.
 6. Schodiště, typy schodišť, pravidla pro kreslení a zobrazení schodiště.
 7. Zápočtový test (jednopatrový objekt ve 3D)
 8. Zařizovací předměty, nábytek.
 9. Spojování více pater, nastavení vícepodlažního objektu, reference a aktualizace
 10. Vytváření řezů a pohledů, úprava problematických detailů čarami.
 11. Rendrování, realistické zobrazení, výstupy
 12. Osvětlení, kamery, procházení objektu.
 13. Zápočtový týden - prezentace výsledků samostatných projektů.

Získané způsobilosti

Student:
- porozumí principu projektování konstrukcí ve nástavbě CAD systému pro stavebnictví
- je schopen zpracovat ve 3D jednoduchý projekt objektu úrovni studie / DUR
- rozumí principům kreslení bloků, nastavování stylů
- umí přiřazovat materiály a tvořit 3D pohledy
- aplikuje znalosti pro generování výstupů v požadovaném měřítku
- volí vhodné prostředky pro vytvoření celistvého projektu odpovídající úrovně

Doporučená literatura