CAD systémy ve stavitelství 1 - KME/CVP1

Garant

 • Ing. Michal Novák

Cvičící

 • Ing. Věra Kacerovská
 • Ing. Michal Novák

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Obsahem předmětu je seznámit studenty se základy projekční činnosti ve stavitelství za pomoci moderních CAD systémů. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace ve standardním CAD systému (bez specializovaných nástaveb) včetně tvorby výstupů na odpovídající úrovni. Po absolvování bude mít student základní znalosti používání moderních CAD systémů v projektování stavebních konstrukcí.

Harmonogram

 1. Úvod do CAD technologií - přechod od kreslení ke zpracování výkresů pomocí CAD technologií. Způsoby využití 2D a 3D CAD systémů v praxi, problematika výměny dat mezi jednotlivými systémy. Typy souborů.
 2. Pracovní prostor programu, základní ovládání, uchopování, trasování, krok a rastr. Souřadné systémy, jednotky.
 3. Základní kreslení v rovině. Kreslení jednoduchých objektů ve 2D. Vlastnosti objektů.
 4. Kopírování, editace a modifikace objektů.
 5. Práce s hladinami. Nastavení vlastností hladin, vypínání, zmražení a izolování hladin.
 6. Práce s textem, popisy a odkazy.
 7. Zápočtový test (základní kreslení ve 2D)
 8. Šrafování, způsoby definice šraf, měřítko.
 9. Kótování, kótovací styly, měřítko
 10. Práce s bloky, vytváření a využívání bloků. Externí reference.
 11. Výkresové šablony, značky a rozpisky. Rozvržení a výřezy. Export a tisk.
 12. Kreslení v prostoru. Přechod od kreslení v rovině. Techniky. Zobrazení a vizualizace prostorových objektů, úpravy pohledů. Materiály. Renderování.
 13. Zápočtový týden - prezentace výsledků samostatných projektů.

Získané způsobilosti

Student:
- porozumí principu projektování konstrukcí ve vektorovém CAD systému
- je schopen zpracovat ve 2D projekt na úrovni studie / DUR
- rozumí základním principům kreslení 3D těles
- umí pracovat s bloky a knihovnami
- aplikuje znalosti pro generování výstupů v požadovaném měřítku
- volí vhodné prostředky pro vytvoření celistvého projektu odpovídající úrovně

Doporučená literatura