Proč studovat obor Počítačové modelování?

Možná se ptáte proč studovat právě na katedře mechaniky. Zkuste si odpovědět na následující otázky.

  • Chtěli byste umět např. simulovat pohyb řidiče na sedadle automobilu při dopravní nehodě, nebo pád chodce při srážce s automobilem?
  • Chtěli byste vědět jak navrhnout kostní, kloubní či cévní implantát?
  • Chtěli byste umět modelovat proudění krve v cévách a v cévních implantátech?
  • Chtěli byste modelovat šíření vibrací a hluku v dopravních prostředcích?
  • Chtěli byste se podílet na potlačení vibrací potrubních systémů a komponent jaderného reaktoru a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti provozu jaderných elektráren?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, neváhejte a jděte studovat naše bakalářské studijní obory garantované katedrou mechaniky na FAV.

V rámci studia našeho bakalářského studijního oboru „Počítačové modelování“ získáte nejen znalosti ve fyzice, matematice, informatice a kybernetice, ale navíc se naučíte těchto znalostí účelně využívat pro modelování reálných mechanických systémů z průmyslové praxe, pro modelování komplexních biomechanických systémů a pro experimentální mechaniku a zpracování dat. V rámci studia se můžete mimo jiné naučit:

  • optimalizovat mechanické konstrukce,
  • řešit aerodynamiku obtékaných těles,
  • navrhovat komponenty potřebné pro chod jaderných elektráren,
  • modelovat procesy probíhající v lidském těle.