Informace pro zájemce o zahraniční stáže

Studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů ZČU mohou v rámci studia vycestovat na zahraniční univerzitu (instituci), a to například v rámci programu ERASMUS+ nebo tzv. Free-movers (INTER-16).

Pokud student v rámci programu ERASMUS na zahraniční univerzitě úspěšně absolvuje předměty, které mají na ZČU svým obsahem ekvivalenty, budou mi tyto po příjezdu uznány – nedochází tak k prodloužení studia.

Pro detailní informace navštivte společné stránky pro MOBILITY na FAV, kde najdete seznam aktuálně platných bilaterálních dohod mezi ZČU a zahraničními partnery. Rovněž tam najdete kontaktní osoby, které jsou zodpovědné za jednotlivé bilaterální dohody. Naleznete tam rovněž informace a pokyny k aktuálně vyhlášeným výběrovým řízením na příslušný akademický rok.

Administraci stáží zajišťuje odbor rektorátu Zahraniční vztahy. Na stránkách toho odboru najdete mnoho dalších doplňujících informací, formuláře ke stažení, informace i o jiných možnostech výjezdů atp. Novinky můžete sledovat také na jejich facebookovém profilu.