Termíny SZZ na KME v roce 2017

Termín Státních závěrečných zkoušek bakalářského i navazujícího studijního programu byl stanoven na 26.-27. 6. 2017.

Náhradní termín byl stanoven na 28.-29. 8. 2017.

Aktuální informace o předpokládaném harmonogramu získáte na sekretariátu KME.