Rámcová témata disertačních prací a jejich školitelé v oboru Aplikovaná mechanika

č. Téma
C1 Dynamická analýza regulačních orgánů jaderných reaktorů
Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Školitel specialista: Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
C2 Parametrické kmitání nesymetrických rotorů
Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
C3 Řešení akustických problémů šroubových kompresorů
Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
C4 Parametrická optimalizace hřídelových soustav s ozubenými koly z hlediska dynamických vlastností
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
C5 Modelování kmitání a dynamická analýza rotorů turbodmychadel
Školitel: Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
Školitel specialista: Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
C6 Kmitání a optimalizace lopatek turbínových olopatkovaných disků se třecími kontaktními plochami
Školitel: Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
Školitel specialistaIng. Josef Kellner, Ph.D.
C7 Modelování kontaktu silově zatížených ploch
Školitel: Doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.
C8 Modelování kontaktu ploch s porušeným uložením
Školitel: Doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.
C9 Predikce únavové životnosti kompozitních materiálů
Školitel: Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
C10 Porušení rozhraní kompozitních materiálů
Školitel: Ing. Robert Zemčík, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
C11 Stabilita konstrukcí z kompozitních materiálů
Školitel: Ing. Robert Zemčík, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
C12 Modelování hemodynamiky v krční tepně s ohledem na možný vznik aterosklerotického plátu
Školitel: Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
C13 Osteosyntéza pánve a pánevní fixátory
Školitel: Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
C14 Modelování nenewtonských kapalin v biomechanice
Školitel: Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
C15 Modelování růstu a remodelace tkání
Školitel: Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
C16 Komplexní biomechanické modelování orgánů lidského těla
Školitel: Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
C17 Modelování porézních materiálů a mikrostrukturální interakce
Školitel: Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
C18 Aplikace víceškálového popisu tkání pro vývoj jejich mikrostrukturálně orientovaných modelů
Školitel: Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
C19 Optimalizace tvaru a topologie v úlohách interakce
Školitel: Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
C20 Mikromechanika a statistická mechanika pro aplikace v biomechanice
Školitel: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
C21 Mikrostruktura a biomechanika korioepidermálního závěsného aparátu kopytní kosti koně
Školitel: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Školitel specialista: Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
C22 Mikroskopická kvantifikace krevních cév pro účely modelování živých tkání
Školitel: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Školitel specialista: Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
C23 Porušení anizotropních tenkostěnných konstrukcí při aplikaci víceškálových numerických metod
Školitel: Doc. Ing. Petr Brož, DrSc.